Què fa l’AFA?

  • Organitza les activitats extraescolars.
  • Recull opinions i iniciatives per millorar la tasca de les educadores de l’escola.
  • Control de la qualitat del servei de menjador.
  • Ven els xandalls de l’escola.
  • Us comunica de tot allò important per a l’escola.
  • Col·labora amb l’escola en projectes concrets, aportant material o diners per dur-los a terme.
  • Organitza sortides i festes per crear un ambient acollidor i de trobada entre les famílies.
  • Organitza la festa de fi de curs.

Coneix més sobre el AFA en els següents pàgines: