Convivència

Funcions: participem en el seguiment de les situacions de conflicte entre alumnes un cop el centre escolar ja hi ha intervingut; assessorar a les famílies sobre les vies de comunicació de conflictes i activació de protocol.

Membres de la comissió: Feli Escobar, Cristina Martínez i Rosa Martínez

Contacto: convivencia@afapaucasals.com